Dostojevskij: Puškin by urobil lepšie, keby román Eugen Onegin nazval Tatiana Larinová

Autor: Roman Kebísek | 4.10.2016 o 20:06 | (upravené 24.12.2017 o 11:27) Karma článku: 5,68 | Prečítané:  2025x

V románe A. Puškina najskôr Eugen Onegin lásku Tatiany Larinovej odmietol, keď sa však neskôr o ňu sám uchádzal, ona odmietla jeho. Spisovateľ F. Dostojevskij tvrdí, že práve ona je ústrednou postavou románu, lebo je silnejšia.

 

Dostojevskij: Tatiana je pevná, hlbšia, rozumnejšia, šľachetná a pozitívna

V r. 1880 veľký tvorca aj pozorovateľ ruskej literatúry Fiodor Dostojevskij interpretoval hlavné dielo najväčšieho ruského básnika Alexandra Puškina, román vo veršoch Eugen Onegin z r. 1837 ("pracovné" preklady):

(...) Tatiana: to je typ pevný, ktorý pevne stojí na svojom podklade.  Je hlbšia ako Onegin a, samozrejme, rozumnejšia ako on. Iba svojím šľachetným inštinktom vopred cíti, kde a v čom je pravda, čo je vyjadrené aj v závere poémy. Možno by Puškin dokonca lepšie urobil, keby svoju poému nazval menom Tatiany, nie Onegina, lebo ona je nepochybne hlavnou hrdinkou. Je to pozitívny typ, nie negatívny, je to typ pozitívnej krásy, je to oslava ruskej ženy a jej básnik predurčil vysloviť myšlienku poémy v slávnej scéne posledného stretnutia s Oneginom. (...)

/(...) Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. (...)/

 

Kto je Tatiana Larinová

Čím je ženská postava Tatiany Larinovej v ruskej literatúre nová? Tým, že svoje city k mužovi pred ním neskrýva, ale otvorene ich prejaví aj ako prvá. Nečaká, či jej lásku vyzná on, ako sa to v tej dobe vyžadovalo. Mladučká Tatiana, zádumčivé, no úprimné šľachtické dievča z ruského vidieka, vzala svoj život do vlastných rúk a listom vyznala lásku Eugenovi Oneginovi, spoločensky skúsenému, vzdelanému, no životom otrávenému a znudenému protagonistovi diela, prirovnávanému k literárnym hrdinom anglického básnika Georga Byrona. Úryvok Tatianinho listu Oneginovi:

 

Я к вам пишу — чего же боле?

Píšem Vám – čože viac?

Что я могу еще сказать?

Čo môžem ešte povedať?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Teraz, viem, je vo Vašej moci,

Меня презреньем наказать.

či ma potrestáte ohrdnutím.

(...)

То воля неба: я твоя;

Je to vôľa neba: som Tvoja;

Вся жизнь моя была залогом

celý môj život bol zálohou

Свиданья верного с тобой;

istého stretnutia s Tebou;

Я знаю, ты мне послан богом,

viem, si mi poslaný Bohom,

До гроба ты хранитель мой...

si do smrti môj ochranca...

Ты в сновиденьях мне являлся

V snoch si sa mi zjavoval

Незримый, ты мне был уж мил (...)

neviditeľný, a už si mi bol milý (...)

 

(...) Судьбу мою

(...) Môj osud

Отныне я тебе вручаю,

Ti odteraz odovzdávam,

Перед тобою слезы лью,

pred Tebou slzy prelievam,

Твоей защиты умоляю...

o Tvoju ochranu prosím...

(...)

 

Onegin Tatiane lásku neopätoval, po rokoch sa však do nej zaľúbil

Onegin Tatiane lásku neopätoval, povedal, že nie je vhodný muž na založenie rodiny, že ju síce má rád, ale len ako brat. Nemá to ale brať s hnevom, lebo neskôr sa vraj určite znova do niekoho zaľúbi. Onegin medzitým odišiel na niekoľko rokov do zahraničia. Po návrate Tatianu náhodou stretol, bola už vydatá, z neistého dievčaťa sa stala sebavedomá žena. Očarila ho a napísal jej list:

 

Я думал: вольность и покой

Myslel som si: sloboda a pokoj

Замена счастью. Боже мой!

sú zámena šťastiu. Bože môj!

Как я ошибся, как наказан.

Ako som sa mýlil, ako som potrestaný.

 

Нет, поминутно видеть вас,

Nie, každú chvíľu vidieť Vás,

Повсюду следовать за вами,

všade Vás nasledovať,

Улыбку уст, движенье глаз

na úsmev úst, pohyb očí

Ловить влюбленными глазами,

striehnuť zaľúbenými očami,

Внимать вам долго, понимать

počúvať Vás dlho, rozumieť

Душой все ваше совершенство,

dušou Vašej celej dokonalosti,

Пред вами в муках замирать,

pred Vami v mukách meravieť,

Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

blednúť a vyhasínať... to je blaženosť!

(...)

Все решено: я в вашей воле

Všetko je rozhodnuté: som vo Vašej moci

И предаюсь моей судьбе.

a odovzdávam sa svojmu osudu.

 

Tatiana označila jeho správanie za plytké a odmietla ho

Tatiana na jeho list neodpovedala, ani na ďalšie. Keď sa po istom čase stretli, Onegin sa jej vrhol k nohám. Tatiana v reakcii síce svoj dávny cit k nemu nepoprela, no jeho súčasné správanie označila za plytké a definitívne ho odmietla: 

 

„(...) что к моим ногам

„(...) čo k mojim nohám

Вас привело? какая малость!

Vás priviedlo? aká malosť!

Как с вашим сердцем и умом

Ako s Vaším srdcom a rozumom

Быть чувства мелкого рабом?

môžete byť plytkého citu otrokom?

(...)

Я вас люблю (к чему лукавить?),

Ja Vás ľúbim (načo sa pretvarovať?),

Но я другому отдана;

no inému som daná;

Я буду век ему верна.“

jemu budem naveky verná.“

Она ушла. (...)

Odišla. (...)

 

Cvetajevová: V živote som konala vždy ako prvá, lebo aj Tatiana tak robila

Konanie Tatiany nezostalo len literárnou témou, našlo si odraz aj v ruskom živote. Poetka Marina Cvetajevová (nar. 1892) napr. o tom, ako ju táto literárna postava ovplyvnila, napísala:

Ale ešte jedno, nie jedno, ale mnohé, predurčil vo mne Eugen Onegin. Ak som potom celý život do tohto posledného dňa vždy prvá písala, prvá naťahovala ruku – a ruky, neobávajúc sa odsúdenia  – to len preto, lebo na úsvite mojich dní ležiaca Tatiana v knihe, pri sviečke, s rozstrapateným a cez hruď prehodeným vrkočom, to pred mojimi očami – urobila.

/Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала./

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?