Dostojevského Zločin a trest: Neobyčajní ľudia majú právo prekračovať zákon

Autor: Roman Kebísek | 3.3.2016 o 21:58 | (upravené 3.3.2016 o 22:05) Karma článku: 4,85 | Prečítané:  836x

Podľa Rodiona Raskoľnikova z románu Zločin a trest (1866) od Fiodora Dostojevského možno ľudí rozdeliť na obyčajných, ktorí musia dodržiavať zákony, a výnimočných, ktorí nemusia. Sám sa zaradil medzi výnimočných a zabil úžerníčku.

 

Raskoľnikov: Sú dve kategórie ľudí

Rodion Raskoľnikov je bývalý študent, ktorý žil v Petrohrade bez evidentnej budúcnosti. Chudobný a hladný trávil čas nečinne v prenajatej kutici a v mysli rozvíjal svoju teóriu o dvoch kategóriách ľudí. V prvej, „nižšej", sú podľa neho ľudia „obyčajní", „na materiál“, ktorí musia dodržiavať zákony. V druhej sú ľudia „neobyčajní“, ktorí majú právo prekročiť zákon, aj preliať krv. Patrili tam podľa neho silné historické osobnosti, napr. Napoleon. Sám sa zaradil medzi „neobyčajných“ a v mene svojich budúcich dobročinných či veľkých cieľov zabil a olúpil starú úžerníčku. V jednom rozhovore o svojej teórii povedal ("pracovný" preklad):

Pokiaľ ide o moje delenie ľudí na obyčajných a neobyčajných, súhlasím, že je trochu svojvoľné, ale ja na presných číslach netrvám. Ja len verím v moju hlavnú myšlienku. Spočíva v tom, že ľudia sa podľa zákona prírody vo všeobecnosti delia na dve kategórie: na nižšiu (obyčajných), teda takpovediac na materiál, ktorý slúži iba na rodenie sebe podobných, a vlastne na ľudí, teda tých, ktorí majú dar alebo talent povedať vo svojom prostredí nové slovo. Podkategórií je samozrejme nekonečne veľa, no rozlišovacie črty oboch kategórií sú dosť ostré: prvá kategória, teda materiál, hovoriac všeobecne, sú ľudia vo svojej prirodzenosti konzervatívni, vážni, žijú v poslušnosti a radi sú poslušnými. Podľa mňa aj musia byť poslušní, lebo to je ich určenie, a to rozhodne nie je pre nich nič ponižujúce. Druhá kategória: všetci prekračujú zákon, sú ničitelia alebo majú k tomu sklony, podľa schopností. Zločiny týchto ľudí sú samozrejme relatívne a mnohoraké; väčšinou žiadajú, v rôznych vyhláseniach, zničenie súčasného v mene lepšieho. Ale ak musí pre svoju myšlienku prekročiť hoci aj cez mŕtvolu, cez krv, podľa mňa môže vo svojom vnútri, podľa svedomia, sám si dovoliť  prekročiť cez krv, - pozerajúc mimochodom na myšlienku a jej rozmery, - to si všimnite.

(Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенный, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, - смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, - это заметьте.)

 

Raskoľnikov sa „preradil“ spomedzi neobyčajných ľudí medzi obyčajných

Rodion Raskoľnikov však po svojom kriminálnom čine postupne prepadol strachu a stratil do veľkej miery kontrolu nad svojím správaním. Svoj skutok napokon psychicky neuniesol a priznal sa na polícii. Považoval to však za svoju slabosť. Teóriu dvoch kategórií ľudí neopustil, došiel ale k záveru, že nepatrí k neobyčajným ľuďom, ale k obyčajným:

„O čo, - rozmýšľal, – bola moja myšlienka hlúpejšia než druhé myšlienky a teórie, rojace sa a narážajúce jedna do druhej od tých čias ako svet stojí? Treba sa len pozrieť na vec úplne nezávislým, širokým pohľadom, zbaveným prízemných vplyvov a potom sa samozrejme moja myšlienka ukáže vôbec nie taká... čudná. Ó, odmietači a mudrci za päták, prečo sa zastavujete na polceste! Čím sa im môj skutok zdá taký hrozný? – hovoril si. – Tým, že to je - zločin? Čo znamená slovo „zločin“? Moje svedomie je pokojné. Samozrejme, bol to trestný čin; samozrejme, bola porušená litera zákona a preliata krv, no a zoberte za literu zákona  moju hlavu... a dosť! Samozrejme, v takom prípade dokonca mnohí dobrodinci ľudstva, ktorí nezdedili moc, ale ju sami uchvátili, by mali byť popravení pri svojich prvých krokoch. Ale títo ľudia uniesli svoje kroky, a preto sú v práve, ale ja som neuniesol, a tak som nemal právo dovoliť si tento krok.“  V tom jedinom si priznával svoj zločin: len v tom, že ho neuniesol a priznal sa.

(«Чем, чем, — думал он, — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так... странною. О отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге! Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово „злодеяние“? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг». Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.)

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

EKONOMIKA

Evku vybral Lajčák priamo, pred mesiacmi hovoril niečo iné

Minister sa bránil prieskumom, teraz priznáva, že žiadny nebol.

DOMOV

Prieskum: Most-Híd je na hranici zvoliteľnosti, predbehlo ho aj KDH

Vo voľbách by opäť zvíťazil Smer.


Už ste čítali?