Vytvoril Lermontov Démona či Démon Lermontova?

Autor: Roman Kebísek | 18.10.2013 o 5:30 | (upravené 19.10.2013 o 20:28) Karma článku: 13,32 | Prečítané:  5244x

Michail Lermontov (1814-41) zomrel len 26-ročný, no zostali po ňom trvalé diela v poézii, próze aj dráme. Jeho literárne postavy sú hrozné a príťažlivé zároveň. Ako napísal český rusista Emanuel Frynta, ide všetko o premeny Démona (ako sa volá aj básnikova najznámejšia poéma). Jeden z členov cárskej rodiny tej doby si položil otázku, kto vlastne koho vytvoril, či Lermontov Démona alebo Démon Lermontova.

P. Zabolotskij: M. Lermotov   Zdroj: wikipedia.org

.

LERMONTOV VYRASTAL AKO SIROTA A RODENÝ BÁSNIK
Michailovi Lemontovovi
zomrela matka, keď mal niečo vyše dvoch rokov. Do výchovy si ho od otca pod hrozbou vydedenia vyžiadala jej matka, Michailova stará mama. Otec zomrel, keď mal Lermontov 17 rokov.

Lermontov prirovnal matku k anjelovi, ktorý mu dal dušu
Michail Lemontov
prišiel o matku Máriu, keď mala 22 rokov. V spomienkach na ňu napísal, že mu v pamäti nejasne zostala pieseň, ktorú mu spievala. Neskôr vytvoril báseň o anjelovi, ktorý prináša z neba na zem novú dušu a pritom spieva. Tá pieseň potom sprevádza človeka počas jeho pozemského trápenia. V spomienkach z roku 1830 16-ročný Michail Lermontov napísal (´pracovné´ preklady): Keď som mal tri roky, pri jednej piesni som plakal: teraz si na ňu nemôžem spomenúť, ale keby som ju počul, určite by na mňa zapôsobila rovnako. Spievala mi ju nebohá mama. (Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.)

Lermontovova matka Mária   Zdroj: wikipedia.org

.

Lermontov: Keď anjel prinášal z neba čistú mladú dušu, spieval
Ruská literárna veda dáva do súvislosti so spomienkou na matku báseň s jednoduchým názvom Anjel, ktorú 17-ročný Michail Lermontov napísal v roku 1831. V dielku anjel z neba znáša dušu, aby ju vložil do nového človeka, a pritom spieva o nebeskom svete bez hriechu. V človeku počas života zostáva spomienka na pieseň - a tá je silnejšia ako všetky iné - pozemské. Obrazne ho tak matka svojou čistou láskou vybavila základným vnútorným pocitom na celý život. Báseň Anjel:

По небу полуночи ангел летел
Po polnočnom nebi letel anjel
И тихую песню он пел;
a spieval tichú pieseň;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
a mesiac, hviezdy a mraky
Внимали той песне святой.
počúvali tú svätú pieseň.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Spieval o blaženosti duchov bez hriechu
Под кущами райских садов;
pod prístreším rajských sadov;
О Боге великом он пел, и хвала
o veľkom Bohu spieval a chvála
Его непритворна была.
jeho bola úprimná.

Он душу младую в объятиях нес
On mladú dušu v náručí niesol
Для мира печали и слез;
pre svet žiaľu a sĺz;
И звук его песни в душе молодой
a zvuk jeho piesne v duši mladej
Остался - без слов, но живой.
zostal - bez slov, ale živý.

И долго на свете томилась она,
A dlho na svete sa trápila,
Желанием чудным полна;
plná zvláštneho želania;
И звуков небес заменить не могли
a zvuky nebies jej nemohli nahradiť
Ей скучные песни земли.
smutné piesne zeme.

.

Lermontov nemohol žiť s otcom
Michail Lermontov
nemal jednoduché detstvo - keď mu ako maličkému zomrela matka, zároveň de facto prišiel o otca. Chlapcova babka z matkinej strany - bohatá aristokratka - vyhlásila, že vnuka vydedí, ak ho nedostane do výchovy. Čerstvý vdovec - Michailov otec - sa svokre podriadil a syna jej nechal. Obaja - chlapec aj od neho odlúčený jediný rodič - znášali vzájomné oddelenie citovo ťažko.

Otec Lermontova   Zdroj: tarhany.ru

.

Otec v závete synovi: Boh ma odmenil, vidím že som zostal v tvojom srdci
Otec Lermontova zomrel, keď mal básnik 17 rokov. V závete venoval synovi nežnú pasáž. Úryvok:

Hoci si ešte v mladých rokoch, vidím, že si obdarovaný rozumovými schopnosťami, - nezanedbávaj ich a predovšetkým ich nevyužívaj na niečo zlé alebo zbytočné: je to talent, z ktorého budeš musieť raz dať odpočet Bohu!.. Ty máš, milovaný môj syn, dobré srdce, - nezatvrdzuj ho dokonca ani samotnou nespravodlivosťou a nevďačnosťou ľudí, lebo so zatvrdením sám vpadneš do tebou opovrhovaných nerestí. Ver, že úprimná nepokrytecká láska k Bohu a blížnemu je jediným prostriedkom ako žiť a umrieť spokojne. Ďakujem ti, môj neoceniteľný priateľ, za lásku a nežnú pozornosť ku mne, ktoré som mohol pozorovať, hoci som bol pripravený o potešenie žiť s tebou. Sú ti známe príčiny nášho odlúčenia a som presvedčený, že mi to nebudeš vyčítať. Chcel som ti zachovať majetok, hoci s najcitlivejšou stratou pre mňa, a Boh ma odmenil, lebo vidím, že v tvojom srdci a úcte ku mne som nič nestratil.

(Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, - не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные за что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, - не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностию людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средства жить и умереть покойно. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою. Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял.)

.

Lermontov napísal otcovi epitaf: Spojí nás smrť?
Mladý Michail Lermontov sa vyrovnával so smrťou otca vo viacerých textoch. Ako 17-ročný mu napísal epitaf. V ňom píše, že on jediný otca chápal:

Прости! увидимся ль мы снова?
Zbohom! uvidíme sa znova?
И смерть захочет ли свести
A či smrť bude chcieť spojiť
Две жертвы жребия земного,
dve obete údelu pozemského,
Как знать! итак прости, прости!...
ako vedieť! a tak zbohom!...
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Dal si mi život, ale nie šťastie;
Ты сам на свете был гоним,
sám si bol na svete štvanec,
Ты в людях только зло изведал...
v ľuďoch si iba zlo zakúšal...
Но понимаем был одним. -
no chápal ťa len jeden. -
И тот один, когда рыдая
A ten jediný, keď plačúci
Толпа склонялась над тобой,
dav sa skláňal nad tebou,
Стоял, очей не обтирая,
stál, a oči si neutieral,
Недвижный, хладный и немой.
nehybný, chladný a nemý.
И все, не ведая причины,
A všetci, nepoznajúc príčinu,
Винили дерзостно его,
drzo ho obviňovali,
Как будто миг твоей кончины
akoby moment tvojho konca
Был мигом счастья для него.
bol preňho momentom šťastia.
Но что ему их восклицанья?
Ale čo sú preňho ich výkriky?
Безумцы! не могли понять,
Blázni! nemohli pochopiť,
Что легче плакать, чем страдать
že ľahšie je plakať, ako trpieť
Без всяких признаков страданья.
bez akýchkoľvek príznakov utrpenia.

.

LERMONTOVOV ROMÁN SRDCA A POMSTY SO SUŠKOVOVOU
V živote Lermontova figurovalo viacero žien, medzi nimi aj Jekaterina Suškovová. Upútala ho v Moskve, kde študoval, v roku 1830, keď nemal ani 16 rokov, ona bola o dva roky staršia. Jeho city však neopätovala, čo sa ho dotklo. O 4 roky sa stretli znova - v Petrohrade. Opäť sa o ňu uchádzal, no z jeho strany to už nebola láska, ale kalkulácia - pripravoval pomstu za urazené city.

´Vo vašich očiach som si prečítal rozsudok´
V čase začiatku citu napísal niečo vyše 15-ročný Michail Lermontov staršej Jekaterine Suškovovej niekoľko básní. Úryvok z prvej z nich:

В ваших звездах, черны очи,
Vo vašich hviezdach, čierne oči,
Я нашел для сердца рай и ад.
našiel som pre srdce raj aj peklo.
Очи юга, черны очи,
Oči juhu, čierne oči,
В вас любви прочел я приговор,
vo vás som si prečítal lásky rozsudok,
Звезды дня и звезды ночи
hviezdami dňa a hviezdami noci
Для меня вы стали с этих пор!
pre mňa ste sa stali odteraz!

.

Zachovala sa Lermontovova kresba pri básni Suškovovej
Na jednom rukopise Michaila Lermontova s básňou pre Jekaterinu Suškovovú sa zachovala aj jeho kresba dievčaťa:

Rukopis Lermontovovej básne Suškovovej   Zdroj: wikipedia.org

.

´Moje najlepšie city si navždy oklamala´
To, že Jekaterina Suškovová neopätovala city mladučkého Michaila Lermontova, sa čoskoro prejavilo aj v jeho poézii. Ako obrazne píše, ´pýtal si kúsok chleba, ale dostal kameň´:

У врат обители святой
Pri bráne kláštora svätého
Стоял просящий подаянья
stál prosiaci o almužnu
Бедняк иссохший, чуть живой
úbožiak vyschnutý, ledva živý
От глада, жажды и страданья.
od hladu, smädu a utrpenia.
Куска лишь хлеба он просил,
Len kúsok chleba prosil
И взор являл живую муку,
a v pohľade mal skutočné muky
И кто-то камень положил
a niekto kameň položil
В его протянутую руку.
do jeho natiahnutej ruky.
Так я молил твоей любви
Tak som prosil o tvoju lásku
С слезами горькими, с тоскою;
so slzami horkými, so smútkom;
Так чувства лучшие мои
tak city najlepšie moje
Обмануты навек тобою!
si navždy oklamala!

.

Po 4 rokoch: Suškovová bola z Lermontova omámená, on kalkuloval
Po pár spoločných mesiacoch v Moskve v roku 1830 sa cesty Lermontova a Suškovovej opäť rozišli. Stretli sa po 4 rokoch v Petrohrade, koncom roka 1834. Lermontov už bol citovo podstatne skúsenejší. Opäť začal dávať Suškovovej najavo svoju náklonnosť k nej a prejavovať záujem o ňu. Tentoraz mu rýchlo a ľahko podľahla. Sama vo svojich zápiskoch o tom uviedla: ´... bola som nerozvážna, omámili ma jeho stisky rúk, nežné slová a vášnivé pohľady´. (... я, безрассудная, была в чаду, в угаре от его рукопожатий, нежных слов и страстных взглядов.) O tom, že zo strany Lermontova už nešlo o lásku, ale o vypočítavosť, svedčí jeho list sesternici Alexandre Vereščaginovej, v ktorom píše o svojom správaní sa k Suškovovej (list pôvodne vo francúzštine publikovali r. 1891): ´Ak som jej začal dvoriť, nebol to odraz minulosti - spočiatku to bola pre mňa jednoducho zábava, no potom, keď sme si porozumeli, stalo sa to kalkuláciou ...´ (Если я начал ухаживать за нею, то это не было отблеском прошлого - вначале это было для меня просто развлечение, а затем, когда мы поняли друг друга, стало расчетом ...)

Lermontov: Pomstil som sa Suškovovej za koketériu spred 5 rokov
Keď Lermontov dosiahol svoje, chcel ´román´ ukončiť. Urobil to veľmi obratne - napísal anonymný list, v ktorom sám seba očiernil, a zariadil, aby sa dostal do rúk Suškovovej príbuzným. Suškovovej následne zakázali s Lermontovom sa stýkať. Toto si Lermontov aj želal. Sesternici Alexandre Vereščaginovej o svojej ´hre´ so Suškovovou napísal: ´Teraz nepíšem romány - robím ich. - A tak vidíte, že som sa dobre pomstil za slzy, ktoré som pred piatimi rokmi musel preliať pre koketériu slečny S.´ (Теперь я не пишу романов - я их делаю. - Итак вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые кокетство mlle S. заставило меня пролить 5 лет назад.)

Lermontov o Suškovovej: Aj zvrhnutý boh je boh
To, že Michail Lermontov sa vracal k Jekaterine Suškovovej aj po skončení vzťahu, potvrdzujú aj jedny jeho pozmenené verše. Ide o báseň, ktorej prvú verziu napísal v roku 1831. V texte píše, že ju síce už neľúbi, no stále nosí v sebe jej obraz, na ktorý nemôže zabudnúť. Tvrdí, že aj ´opustený chrám zostáva chrámom´:

Я не люблю тебя - страстей
Neľúbim ťa - od vášní
И мук умчался прежний сон,
a múk ušiel niekdajší sen,
Но образ твой в душе моей
ale tvoja ikona v mojej duši
Всё жив, хотя бессилен он,
je stále živá, hoci je bezmocná,
Другим предавшися мечтам,
iným odovzdal som sa túžbam
Я всё забыть его не мог;
a predsa som na ňu nemohol zabudnúť;
Так храм оставленный - всё храм,
tak chrám opustený - je stále chrám,
Кумир поверженный - всё бог!
božstvo zvrhnuté - je stále bohom!

.

Suškovová r. 1834: Lermontov chcel prerobiť báseň a znova mi ju venovať
V spomienkach sa Jekaterina Suškovová okrem iného zmienila o jednej situácii z roku 1834, keď obaja viedli diskusiu o ruských básnikoch a o tom, či sa cit lásky končí po rozchode. Medzi rečou pochválila aj jeho báseň, ktorú jej venoval v roku 1831. Lermontov si od nej dielko hneď pýtal s tým, že on už tú báseň nemá a chcel by ju prerobiť - vylepšiť a znova jej venovať. Ona mu však báseň odmietla dať, pretože je vraj pre ňu veľmi vzácna taká, aká je, a nechce ju v inom znení, lebo by sa z nej stratilo pôvodné, neopakovateľné čaro a city. On opakovane naliehal, ale ona odolala.

Lermontov báseň predsa prepracoval
Báseň z roku 1831 Lermontov predsa s časovým odstupom prepracoval. Podľa jej pozmeneného znenia, datovaného rokom 1837, už mu v duši nežije ikona niekdajšej lásky, ale stále so sebou nosí jej portrét a nedokáže ho nemať rád, pričom zopakoval, že zvrhnuté božstvo zostáva božstvom aj naďalej:

Расстались мы, но твой портрет
Rozišli sme sa, ale tvoj portrét
Я на груди моей храню:
chránim na svojej hrudi:
Как бледный призрак лучших лет,
ako bledý prízrak lepších rokov
Он душу радует мою.
dušu moju teší.
И, новым преданный страстям,
A, novým vášňam odovzdaný,
Я разлюбить его не мог:
nemohol som ho prestať ľúbiť:
Так храм оставленный - всё храм,
tak chrám opustený - je stále chrám,
Кумир поверженный - всё бог!
božstvo zvrhnuté - je stále bohom!

.

LERMONTOVA SA NA LITERÁRNU ARÉNU DOSTAL - VĎAKA POLÍCII
Mladý Lermontov písal básne pre seba alebo pre svoje okolie. Na ruskú literárnu arénu vstúpil - nechtiac a dramaticky. Ako absolvent vojenskej školy pre deti zo šľachtických rodín v Petrohrade, umelecky nadaný, liberálne a romanticky zmýšľajúci 23-ročný Lermontov napísal pod bezprostredným vplyvom tragickej smrti obľúbeného básnika Alexandra Puškina vo februári 1837 verše, v ktorých zo zabitia spisovateľa v konečnom dôsledku obvinil ´chamtivé a falošné´ okolie cára. Prečítal ich priateľovi Sviatoslavovi Rajevskému, ten si ich odpísal, od neho si ich odpísali ďalší a od nich ďalší - až sa dostali do rúk tajnej polície. Tá Lermontova zatkla a na príkaz cára Mikuláša I. ho za trest za ´neprípustné´ verše prevelili z Petrohradu na nepokojný Kaukaz. Rusko však zároveň spoznalo nového, pozoruhodného básnika. Úryvok z básne:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Vy, ktorí ako chamtivá tlupa stojíte pri tróne,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Slobody, Génia a Slávy kati!
Таитесь вы под сению закона,
Skrývate sa pod egidu zákona,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Pred vami súd a pravda - všetko nech mlčí!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Ale je aj Boží súd, priatelia zvrhlosti!
Есть грозный суд: он ждет;
Je hrozný súd: ten čaká;
Он не доступен звону злата,
On nie je prístupný zvoneniu zlata
И мысли и дела он знает наперед.
A myšlienky a skutky pozná vopred.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Vtedy sa zbytočne uchýlite k osočovaniu:
Оно вам не поможет вновь,
Ono vám nepomôže opäť,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
A vy nezmyjete všetkou svojou čiernou krvou
Поэта праведную кровь!
básnika spravodlivú krv!

.

Lermontov: Verše som nerozširoval, ale ani sa ich nezriekam
Michail Lermontov
vo vyhlásení úradom uviedol, že za rozšírenie básne nezodpovedá, ale k jej autorstvu sa hlási:

Ešte som bol chorý, keď sa rozniesla po meste správa o nešťastnom súboji Puškina. (...) Keď som napísal svoje verše na smrť Puškina (čo som nanešťastie urobil príliš rýchlo), jeden môj dobrý priateľ, Rajevskij, ktorý počul, ako aj ja, mnohé nesprávne obvinenia, a bez premyslenia, nevidiac v mojich veršoch nič proti zákonom, ma prosil, aby si ich mohol opísať, ich pravdepodobne ukázal ako novinku inému, - tak sa rozšírili. Ešte som nechodil von a preto som sa rýchlo nemohol dozvedieť o tom, aký dojem vytvárali, nemohol som ich hneď dostať späť a spáliť. Ja som ich nikomu inému nedával, ale zriekať sa ich, hoci si uvedomujem svoje nepremyslené konanie, som nemohol: pravda vždy bola pre mňa svätá a teraz, nesúc na súd svoju vinnú hlavu, rozhodne sa k nej uchyľujem ako jedinej ochrankyni čestného človeka pred tvárou cára a tvárou Božou.

(Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. (...) Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, - и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал, и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог во-время их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом божим.)

.

Po návrate z vyhnanstva bol ozdobou salónov aristokratov
Lermontov nebol na Kaukaze dlho, začiatkom r. 1838 sa vrátil do Petrohradu. Koncom roka priateľke Márii Lopuchinovej napísal do Moskvy francúzsky list, v ktorom píše o svojom novom postavení v petrohradskej spoločnosti po návrate z vyhnanstva (list vyšiel v Russkom archive v roku 1863):

... každý deň chodím na bály: pustil som sa do veľkého sveta; v priebehu mesiaca som začal byť v móde, doslova sa o mňa trhali. (...) Celý tento svet, ktorý som urážal vo svojich veršoch, sa snaží zasypať ma lichôtkami; najkrajšie ženy pýtajú odo mňa básne a chvália sa nimi ako najväčším víťazstvom. Ja sa však nudím. Pýtal som sa na Kaukaz - odmietli. Nechcú ani, aby ma zabili. (...) boli časy, keď som sa ako nováčik snažil dostať do tejto spoločnosti; nepodarilo sa mi to: dvere šľachtických salónov boli pre mňa zatvorené; a teraz do tej istej spoločnosti už chdím nie ako prosiaci, ale ako človek, ktorý si vydobyl svoje práva vzbudzujem záujem, líškajú sa mi, všade ma pozývajú ...

(... я каждый день езжу на балы: я пустился в большой свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. (...) Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ - отказали. Не хотят даже, чтобы меня убили. (...) было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были для меня закрыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня всюду приглашают ...)

.

ZBYTOČNÁ SMRŤ LERMONTOVA V JEHO 26 ROKOCH
V roku 1840, po účasti na súboji, ktoré sa v Rusku trestali, ho odvelili opäť na Kaukaz. Tento raz na bojovú líniu. Počas svojho druhého vyhnanstva sa 25-ročný poručík Michail Lermontov zúčastnil 11. júla 1840 aj na bitke ruského oddielu proti čečenským povstalcom na riečke Valerik. Boj bol krutý - Rusi prechádzali cez horský tok, druhý breh ktorého bol strmý, zalesnený a na ktorom čakali za zátarasami Čečenci. Strhol sa krvavý zápas, ktorý prerástol do boja muža proti mužovi a na nože. Rusi napokon zvíťazili. Sám Michail Lermontov nezaostal za hrdinami svojich diel, ktorým nezáleží na vlastnom živote - v bitke prejavil mimoriadnu osobnú odvahu, za čo mu jeho veliteľ, generál Apollon Galafejev, navrhol udeliť rad sv. Vladimíra. Mladý spisovateľ ho však nedostal - cár Mikuláš I. odmietol vyznamenať človeka, ktorého poslal na Kaukaz za trest, nie aby ho odmeňoval.

Generál: Lermontov sa mužne vrhol priamo na nepriateľa
Generál Apollon Galafejev podal o správaní sa Lermontova počas bitky nasledovnú správu. Úryvok:

Poručík Tenginského pechotného pluku Lermontov mal počas útoku na nepriateľské závaly na rieke Valerik rozkaz sledovať činnosť prednej útočnej kolóny, čo bolo spojené s veľmi veľkým nebezpečenstvom, ktoré mu hrozilo od nepriateľa, ktorý sa skrýval v lese za stromami a kríkmi. Ale tento dôstojník splnil uložený rozkaz s veľkou odvahou a chladnou krvou a s prvými radmi najudatnejších vtrhol na nepriateľské zátarasy.

(Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы.)

.

Lermontov opísal bitku v liste priateľovi
Lermontov v liste priateľovi Alexejovi Lopuchinovi zo septembra 1840 o bitke napísal: ´Bolo nás dohromady 2000 pechoty a ich do 6 tisíc a celý čas sme sa bili na bodáky. Od nás zahynulo 30 dôstojníkov a do 300 radových vojakov, od nich zostalo na mieste 600 tiel, - vyzerá to dobre!´ (Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч, и всё время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, - кажется хорошо!)

Lermontov opísal bitku v básni - voda v rieke bola červená
Samotnú bitku pri riečke Valerik opísal v básni, ktorá vyšla po jeho smrti. Úryvok:

И два часа в струях потока
A dve hodiny v prúdoch toku
Бой длился. Резались жестоко
boj trval. Rezali sme sa kruto
Как звери, молча, с грудью грудь,
ako zvery, mlčky, muž proti mužovi,
Ручей телами запрудили.
tok telami zahradili.
Хотел воды я зачерпнуть...
Chcel som si vody načrieť...
(И зной и битва утомили
(Horúčava a bitka vysilili
Меня), но мутная волна
ma), ale mútna vlna
Была тепла, была красна.
bola teplá a červená.

.

Lermontov nakreslil výjav z bitky
Lermontov bol všestranne talentovaný - aj výtvarník. V roku 1840 nakreslil epizódu z bitky pri riečke Valerik, ktorú farebne dotvoril jeho priateľ, maliar Grigorij Gagarin:

Lermontov/Gagarin: Bitka pri Valeriku   Zdroj: wikipedia.org


Cár Mikuláš I. po prečítaní Lermontovovho Hrdinu: Je to zvrátený rozum
Ruský cár Mikuláš I. (1796-1855) si voľné chvíle krátil rôzne - aj čítaním literatúry. Keď sa počas plavby na lodi Bohatier r. 1840 venoval ´čerstvej´ próze na Kaukaz vypovedaného Michaila Lermontova Hrdina našich čias, bol pohoršený - 26. júna o tom svojej manželke, cárovnej Márii Fiodorovne napísal:

Za tento čas som dočítal do konca Hrdinu a považujem druhú časť za odpornú, úplne hodnu módy. Je to to isté zobrazenie opovrhnutiahodných, nepravdepodobných charakterov, s akými sa stretávame v súčasných zahraničných románoch. Také romány kazia mravy a vytvárajú surovší charakter. A hoci tieto mačacie vzdychy čítaš s odporom, vyvolávajú chorobný účinok, lebo si napokon privykáš k predstave, že celý svet sa skladá iba z podobných osobností, u ktorých dokonca aj na pohľad dobré skutky sa uskutočňujú nie inak ako z hnusných a špinavých pohnútok. Aký to môže priniesť výsledok? Pohŕdanie alebo nenávisť k človečenstvu! Toto je cieľ našej existencie na zemi? Ľudia sú aj tak príliš náchylní k tomu, aby sa stali hypochondrami alebo mizantropmi, tak prečo podobným písaním vzbudzovať alebo rozvíjať také sklony! Preto opakujem, podľa mňa je to žalostný talent, poukazuje na zvrátený rozum autora.

(За это время, я дочитал до конца Героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора.)

.

Román 25-ročného Lermontova pohoršil viacerých
Cárovnej Márii Fiodorovne napísala svoju mienku o Lermontovovom románe aj švagriná, cárova sestra, ktorá sa vydala do Nemecka, Mária Pavlovna:

Jeho román sa vyznačuje talentom, dokonca majstrovstvom, ale ak aj netreba vyžadovať od diel podobného žánru, aby boli traktátom o mravnosti, každopádne je žiaduce nájsť v nich usmerňovanie myšlienok alebo zámerov, ktoré je schopné priviesť čitateľa k známym záverom. V diele Lermontova nenachádzaš nič okrem úsilia a potreby viesť namáhavú hru s cieľom panovať, získavajúc víťazstvo prostredníctvom svojho druhu duševného indiferentizmu, ktorý robí nemožným akékoľvek puto a v oblasti citov často vedie k zrade.

(Его роман отмечен талантом и даже мастерством, но если и не требовать от произведений подобного жанра, чтобы они были трактатом о нравственности, все-таки желательно найти в них направление мыслей или намерений, которое способно привести читателя к известным выводам. В сочинении Лермонтова не находишь ничего, кроме стремления и потребности вести трудную игру за властвование, одерживая победу посредством своего рода душевного индифферентизма, который делает невозможной какую-либо привязанность, а в области чувства часто приводит к вероломству.)

V. Borovikovskij: Mária Pavlovna (sestra cára), 1804   Zdroj: wikipedia.org

.

Lermontov: Ľudia potrebujú horký liek - pravdu, nie sladkosti
Názory cárskej rodiny na literárny počin mladého autora neboli verejne známe, no odrážali mienku veľkej časti ruskej spoločnosti. Michail Lermontov svoje dielo Hrdina našich čias o dôstojníkovi Grigorijovi Pečorinovi, nadanom mladom človeku, no znudenom cynikovi, ktorý mal podobné povahové črty ako jeho autor, obhajoval v predhovore k druhému vydaniu r. 1841; okrem iného napísal: ´Ľudí prekrmovali sladkosťami; z čoho sa im pokazil žalúdok, potrebujú horké lieky, žieravú pravdu.´ (Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины.)

Smrť Lermontova - v súboji ho nečakane zabil bývalý spolužiak
Keď bol 26-ročný Michail Lermontov v júli r. 1841 v kúpeľoch v Piatigorsku, krátil si v spoločnosti čas aj ironickými poznámkami - malo to v povahe. Na jednom z večierkov sa ich terčom stal aj jeho bývalý spolužiak Nikolaj Martynov, ktorý sa však tak urazil, až vyzval Lermontova na súboj. Ten súhlasil, no do poslednej chvíle považoval duel iba za formálnosť - nemyslel si, že by ho vyzývateľ naozaj chcel zabiť. Urazený Martynov ho o dva dni v súboji zastrelil.

Martynov Lermontovovi: Nerobte si zo mňa žarty v prítomnosti dám
Lermontovova známa Emília Klingenbergová bola svedkyňou urážky Martynova. V spomienkach napísala:

Lermontov dal slovo, že ma nebude už hnevať, a po valčíku sme si sadli na pokojný rozhovor. Pripojil sa k nám Puškin (mladší brat zabitého básnika Puškina), ktorý mal tiež ostrý jazyk, a začali si jeden cez druhého robiť žarty... Nič mimoriadne zlé nehovorili, ale veľa smiešneho; zrazu uvideli Martynova, ktorý sa veľmi milo rozprával s mojou mladšou sestrou Nadeždou pri klavíri, na ktorom hral Trubeckoj. Lermontov nevydržal a začal si robiť žarty na jeho účet (...) Martynov zbledol, zahryzol si do pier, v očiach sa mu zablýskal hnev; podišiel k nám a veľmi tlmeným hlasom povedal Lermontovovi: ´Koľko ráz som vás žiadal, aby ste pri dámach svoje žarty nechali?´

(Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык наперебой... Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет... (...) Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: ´Сколько раз просил я Вас оставить свои шутки при дамах?´)

.

Lermontov po urážke Martynova: Zajtra budeme priateľmi
Keď Emília Klingenbergová vyčítala Lermontovovi jeho správanie, on iba odpovedal: ´To nič nie je, zajtra budeme dobrými priateľmi´ (Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями). O dva dni bol však súboj.

Bulgakov: Lermontov vystrelil iba do vzduchu, Martynov potom doňho
Vtedajší riaditeľ moskovskej poštovej služby Alexander Bulgakov, ktorý sa odvolával na list, ktorý mu ešte v júli 1841 poslal z Piatigorska Lermontovov známy Vladimír Golicyn, vo svojom denníku o súboji napísal:

Keď prišli na miesto, kde mal byť súboj, Lermontov vzal do rúk pištoľ a slávnostne Martynovovi zopakoval, že mu nikdy neprišlo na myseľ uraziť ho, dokonca rozhorčiť, že to bol iba žart a že ak to Martynova uráža, je pripravený požiadať o prepáčenie nielen tam, ale všade, kde chce!... ´Strieľaj!´ odpovedal besniaci Martynov. Lermontov mal začínať, vystrelil do vzduchu, želal si skončiť túto hlúpu hádku priateľsky. Nie tak veľkodušne rozmýšľal Martynov, bol dosť neľudský a zlostný, aby podišiel k svoju protivníkovi a strelil mu priamo do srdca. Bola to taká silná a presná strela, že smrť prišla tak náhle ako výstrel.

(Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения не только тут, но везде, где он только захочет! ... Стреляй! Стреляй! был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все же кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему ... прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел.)

.

Veštecký Monológ 15-ročného Lermontova
V r. 1829, v 15-tich rokoch, Michail Lermontov napísal báseň Monológ (Монолог), ktorou akoby predpovedal svoj krátky, ale umelecky pozoruhodný život:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
Uver, ničota je blaho na tomto svete.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Načo sú hlboké vedomosti, túžba po sláve,
Талант и пылкая любовь свободы,
talent a vášnivá láska k slobode,
Когда мы их употребить не можем.
keď ich použiť nemôžeme.
Мы, дети севера, как здешние растенья,
My, deti severu, sme ako tunajšie rastliny,
Цветем недолго, быстро увядаем...
kvitneme krátko, rýchlo vädneme...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Ako slnko zimné na sivej oblohe,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
taký je pochmúrny život náš. Taký krátky
Ее однообразное теченье...
je jeho jednotvárny prúd...
И душно кажется на родине,
A dusno sa zdá byť vo vlasti
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
a srdcu je ťažko a duša žiali...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Nepoznajúc ani lásku ani priateľstvo sladké,
Средь бурь пустых томится юность наша,
v búrkach pustých sa trápi naša mladosť,
И быстро злобы яд ее мрачит,
a rýchlo zloby jed ju zatieňuje
И нам горька остылой жизни чаша;
a je pre nás horká vychladnutého života čaša;
И уж ничто души не веселит.
a už nič dušu neteší.

.

Cárov brat Michail: Vytvoril Lermotov Démona alebo Démon Lermontova?
Najreprezentatívnejším dielom Lermontova je poéma Démon o padlom anjelovi, ktorý sa zamiluje do gruzínskej princeznej Tamary. Ide o jednu z celého radu démonických postáv v európskej literatúre. Cárov mladší brat Michail o autorovi Démona skonštatoval:

Mali sme talianskeho Belzebuba, anglického Lucifera, nemeckého Mefistofela, teraz sa zjavil ruský Démon, to znamená, že nečistej sily pribudlo. Ja len nijako nepochopím, kto koho vytvoril: či Lermontov - ducha zla alebo duch zla - Lermontova?

(Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли - духа зла или же дух зла - Лермонтова?")

Portrét Lermontova od P. Zacharova z r. 1834   Zdroj wikipedia.org

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Koľko stál Plavčan, ešte len spoznáme

Človek s Plavčanovou históriou sa nikdy nemal stať ministrom.


Už ste čítali?